หมายเลขพัสดุไปรษณีย์ประจำเดือน สิงหาคม 2555
avatar
Admin


ขออภัยลูกค้าที่โอนเงินมาตั้งแต่วันที่ 29-ปัจจุบัน บางท่านที่ยังไม่ได้รับสินค้า

พอดีรายการบางรายการที่สินค้าไม่ครบ ทำให้จัดส่งไม่ได้ ทุกทีจะรีบดำเนินการให้แต่ ตอนนี้ต้องนอนเฝ้าไข้แม่อยู่ที่โรงพยาบาลรามคำแหง

ทำให้ทำงานได้ไม่เต็มที่ แต่บางส่วนก็จัดส่งให้แล้วเสร็จได้ด้วยดี  ทางร้านจะรีบดำเนินการให้

หากลูกค้าท่านใด ไม่สะดวกรอ  ทางร้านจะโอนเงินคืนให้เต็มจำนวน (หากประสงค์ไม่ต้องการรอ) แจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารได้ที่เบอร์ 089-0377116

ขอบคุณครับผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2012-08-01 10:11:16


1

ความคิดเห็นที่ 1 (1512909)
avatar
Admin

ของรอบเช้านี้กำลังเร่ง แพ็ค ไปส่งอยู่นะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-08-01 10:39:03


ความคิดเห็นที่ 2 (1512947)
avatar
Admin

คุณธาดา แซ่อุย  EH 9179 1251 9 TH

คุณธันยา เกียรติกมลชัย  EH 9179 1248 2 TH

คุณปุณยภัทธ์ ปราบเพ็ชร  EH 9179 1250 5 TH

คุณมาฮามัด ตีมุง  EH 9179 1249 6 TH

คุณภิรมย์ ชัยเจริญกุลกิจ  EH 9179 1253 6 TH

คุณศราวุฒิ  คงตุก  EH 9179 1247 9 TH

คุณชูชัย (หาดใหญ่)  EH 9179 1246 5 TH

ส.อ.รัฐชานนท์  มากดวง  EH 9179 1252 2 TH

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-08-01 11:57:50


ความคิดเห็นที่ 3 (1513783)
avatar
Admin

คุณธำรงศักดิ์  วงศ์สุวรรณชัย  PB 1685 2981 4 TH

คุณมนตรี  เดชมาก  EJ 3343 5982 0 TH

คุณทัณฑิกา  แซ่เอี๊ยบ  PB 1685 2983 1 TH

คุณภาณุพงศ์  พึ่งพิศวง  PB 1685 2982 8 TH

คุณนิราช  กาจริต  RG 2025 0603 3 TH

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-08-03 21:57:26


ความคิดเห็นที่ 4 (1514758)
avatar
Admin

คุณเอกชัย  พรมมา  EH 9179 1393 9 TH

คุณประมวล  แตงอ่อน  EH 9179 1403 8 TH

คุณคัมภีร์  แสงคง  EH 9179 1402 4 TH

คุณศิริญญา  นิ่มแก้ว  EH 9179 1401 5 TH

คุณยุทธพงษ์  ปณ.คลองหลวง  EH 9179 1404 1 TH

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-08-06 10:20:51


ความคิดเห็นที่ 5 (1514874)
avatar
Admin

คุณธวัชชัย  นพไชย  EH 9179 1829 5 TH

คุณสุวิชัย  ชุ่มชูจันทร์  EH 9179 1830 4 TH

คุณไพสิฐ  นิธิโชติรส  EH 9179 1828 1 TH

คุณจำรอง  กำลังฟู  EH 9179 1827 8 TH

คุณเกรียงศักดิ์  ทองอ่อน  EH 9179 1831 8 TH

คุณสมชาย  คำสูงเนิน  EH 9179 1832 1 TH

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-08-06 14:03:32


ความคิดเห็นที่ 6 (1515115)
avatar
Admin

คุณศักดิ์สกล  ใจยาคำ  EH 9179 2012 1 TH

คุณชาญศักดิ์  ลีลาเกษมสันต์  EH 9179 2013 5 TH

พ.อ.อ.พิทยาธร  ทาน้อย  EH 9179 2014 9 TH

จ่าสิบเอกสมชาย  ดีอ่ำ  EH 9179 2011 8 TH

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-08-07 08:12:59


ความคิดเห็นที่ 7 (1515385)
avatar
Admin

คุณเรวัฒน์  เจริญสุระสกล  EH 9179 2625 7 TH

คุณศราวุฒิ  คงตุก  EH 9179 2624 3 TH

คุณสิริพงษ์  ภูวัตจินดาพันธ์  EH 9179 2627 4 TH

คุณอิษฎา  แสงอนันต์  EH 9179 2626 5 TH

คุณวีระพล  พระสี  EH 9179 2628 8 TH

คุณชูชัย (หาดใหญ่)  EH 9179 2630 5 TH

คุณชัชวาลย์  ปรีชาจารย์  EH 9179 2629 1 TH

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-08-07 20:53:32


ความคิดเห็นที่ 8 (1515733)
avatar
หนึ่งประดับยนต์

คุณศักรินทร์  ทวีวงษ์  EH 9179 3311 1 TH

คุณชัชวาลย์  ปรีชาจารย์  EH 9179 3307 1 TH

คุณปริญญาพร  หาสังข์  EH 9179 3310 8 TH

คุณนรา  พวงระย้า  EH 9179 3304 5 TH

คุณพัฒนวิชญ์  หวันวรพัฒน์  EH 9179 3306 8 TH

คุณธันยา  เกียรติกมลชัย  EH 9179 3305 4 TH

คุณวชิรา  บุญญะ  EH 9179 3309 9 TH

คุณอิสรีย์  ศรีสินเจริญ  EH 9179 3308 5 TH

 

ผู้แสดงความคิดเห็น หนึ่งประดับยนต์ วันที่ตอบ 2012-08-09 10:36:46


ความคิดเห็นที่ 9 (1515995)
avatar
Admin

คุณอลงกต  พุฒิธนสมบัติPB 2031 6513 7 TH

คุณกันตยุทธิ์  วารีวนิชEH 9179 3535 7 TH

คุณจักรกฤษณ์  ปั้นเหน่งเพ็ชรEH 9179 3511 2 TH

คุณสักรินทร์   ธรสินธุ์EH 9179 3516 5 TH

คุณมัซลัน  แวนุเซ็งEH 9179 3514 3 TH

คุณอรรถพล  กลิ่นบุญ  กล่องที่1EH 9179 3509 0 TH     กล่องที่2EH 9179 3510 9 TH   (ผมแถมแตรเฮลล่าให้ 1คู่ไปในกล่องครับ)

จ่าเอกไพฑูรย์  เรืองเพชรEH 9179 3513 0 TH

คุณพงษ์รัตน์  แจ่มเล็ก   EH 9179 3508 6 TH(สั่งซื้อสินค้า2รอบ โอนเงินให้เกินมา ผมคืนส่วนต่างให้อยู่ในกล่องนะครับ)

คุณภูมินทร์  สมตระกูล EH 9179 3512 6 TH

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-08-09 22:57:57


ความคิดเห็นที่ 10 (1517723)
avatar
Admin

หยุดยาวมา 3 วัน วันนี้จะรีบจัดส่งให้ครบทุกท่านนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-08-14 11:08:08


ความคิดเห็นที่ 11 (1517747)
avatar
Admin

คุณจิตรพงษ์  ศิริพันธ์ PB 2031 6521 1 TH

คุณพงศ์ธร  ไขยสวัสดิ์  EH 9179 4196 5 TH

คุณวุฒิชัย  สววิบูลย์  EH 9179 4195 7 TH

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-08-14 11:54:47


ความคิดเห็นที่ 12 (1518045)
avatar
Admin

คุณเสฏฐพุฒิ  รถทอง  EH 9179 3012 9 TH

คุณณรงค์เดช  สุริยะโชติ  EH 9179 3014 6 TH

คุณสมชาย  คำสูงเนิน  EH 9179 3013 2 TH

คุณพงษ์ทร  บุญมี  EH 9179 3010 1 TH

คุณอธิวัฒน์  ขุขันธิน  EH 9179 3007 5 TH

คุณสุรเทพ  เลิศวัฒนากร  EH 9179 3011 5 TH

คุณวีระชัย  เพ็งบุตร  EH 9179 3008 9 TH

คุณพนมศักดิ์  พิณสุวรรณ  EH 9179 3018 5 TH

คุณประวิน  ทัศบุตร  EH 9179 3009 2 TH

คุณจิรศักดิ์  แก้วมั่น  EH 9179 3006 1 TH

คุณปริญญา  สงวนพงษ์  EH 9179 3019 4 TH

คุณวัลลภ  สนธิสระคู  EH 9179 3017 7 TH

คุณอดินันท์  เวชบวร  EH 9179 3016 3 TH

คุณมลฤดี  ชลอสันติสกุล  EH 9179 3015 0 TH

ร้านประพันธ์วิทยุ   ขนส่ง SPสุภาพรรณ

จ่าเอกไพฑูรย์  เรืองเพชร  ขนส่ง SPสุภาพรรณ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-08-15 09:29:13


ความคิดเห็นที่ 13 (1518632)
avatar
Admin

คุณเจษฎา  ปิ่นสุวรรณ EH 9179 3876 8 TH

คุณกฤษณชัย  จันทร์น้อย  EH 9179 3879 9 TH

คุณอิษฎา  แสงอนันต์  EH 9179 3880 8 TH

คุณสุปราณี  ริงส์  EH 9179 3877 1 TH

คุณสุขเกษม  สมบัติ  EH 9179 3882 5 TH

คุณเกศกัลย์ณิชา  รินนาศักดิ์  EH 9179 3878 5 TH

คุณเสาวลักษณ์  ทองมณี  EH 9179 3881 1 TH

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-08-16 21:31:23


ความคิดเห็นที่ 14 (1518824)
avatar
Admin

คุณยินดี  เดชเทศ EH 9179 4760 6 TH

คุณอรทัย  สุวรรณศรี EH 9179 4761 0 TH

ร้านรุ่งเรืองคาร์ออดิโอ EH 9179 4762 3 TH

คุณรัฐพล  พิลึก EH 9179 4763 7 TH

คุณสิทธิพร  บุดดาราม EH 9179 4764 5 TH

คุณธนพงษ์  แถวทับ EH 9179 4765 4 TH

คุณอนุชา  หนูน้อย EH 9179 4766 8 TH

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-08-17 13:38:07


ความคิดเห็นที่ 15 (1519802)
avatar
Admin

 คุณไกรวัฒน์. พัฒนโพธิ์. Eh 9179 5037 5 th

คุณสิริวัฒน์ แก้วแหวน eh 9179 5038 9 th

คุณสิทธิพล นิติโยธิน eh 9179 5039 2 th

คุณนราทิพย์ จันมะณี eh 9179 5040 1 th

คุณนฤมาน โตะเยาะเตะ eh 9179 5041 5 th

คุณภัทรเดช เทพศิริ eh 9179 5042 9 th

คุณมานิต สกุลเล็ก eh 9179 5043 2 th

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-08-20 22:53:01


ความคิดเห็นที่ 16 (1519998)
avatar
Admin

คุณยศกร สุทธิเชษฐ์ EH 9179 6036 9 TH

คุณธนพงษ์ รัตนศรีสร้อย EH 9179 6037 2 TH

คุณเกรียงไกร ร้าวกระโทก EH 9179 6038 6 TH

คุณเชษฐพล จันทบูรณ์ EH 9179 6039 0 TH

คุณณาดิส จันทราฤทธิกุล EH 9179 6040 9 TH

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-08-21 14:50:54


ความคิดเห็นที่ 17 (1520311)
avatar
Admin

คุณเกรียงไกร  ประมูลชัย  EH 9179 5884 7 TH

คุณสุรศักดิ์ รุ่งเรืองสัมฤทธิ์ EH 9179 5885 5 TH

คุณธนารักษ์ รอดเจริญ EH 9179 5886 4 TH

คุณจิรายุ สุ่นมาก EH 9179 5887 8 TH

คุณอัมพวัน เซื้ยงจ๊ง EH 9179 5888 1 TH

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-08-22 17:04:31


ความคิดเห็นที่ 18 (1520326)
avatar
Admin

โคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ดีแม๊ก2012 ที่ให้ส่งจ.นครศรีธรรมราช จัดส่งเรียบร้อยแล้วครับ ขนส่งSPสุภาพรรณ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-08-22 19:02:15


ความคิดเห็นที่ 19 (1520582)
avatar
ไพศาล กมล

สั่ง เบ้ามือจับดีแม๊ก 4 ประตู  ช่องลมหลอก  เบ้ามือจับท้าย  รวม 1620  สั่งเมื่อวาน   โอนเงินให้เมื่อวานแล้วครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ไพศาล กมล วันที่ตอบ 2012-08-23 20:55:18


ความคิดเห็นที่ 20 (1520583)
avatar
Admin

คุณวุฒิชัย สววิบูลย์ EH 9179 6493 5 TH

คุณอรทัย สุวรรณศรี EH 9179 6494 4 TH

คุณไกรวัฒน์ พัฒนโพธิ์ EH 9179 6495 8 TH

คุณธวัลรัตน์ สุธรรม EH 9179 6496 1 TH

คุณสกล ปรีดา EH 9179 6497 5 TH

คุณสยามรัฐ ศักดิ์รามินทร์ EH 9179 6498 9 TH

คุณไพศาล กมล EH 9179 6499 2 TH

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-08-23 20:55:25


ความคิดเห็นที่ 21 (1520584)
avatar
Admin

โพสพร้อมกันเลยนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-08-23 20:56:06


ความคิดเห็นที่ 22 (1520768)
avatar
Admin

คุณคำรณ บรรจงอักษร EI 4332 4520 5 TH

คุณวริศ จันทร์เลขา EI 4332 4521 4 TH

คุณครรชิต พวงเพชร EI 4332 4522 8 TH

คุณพัฒนวิชญ์ หวันวรพัฒน์ EI 4332 4523 1 TH

คุณกฤษณชัย จันทร์น้อย EI 4332 4524 5 TH

คุณสมชาย คำสูงเนิน EI 4332 4525 9 TH

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-08-24 20:57:35


ความคิดเห็นที่ 23 (1521072)
avatar
Admin

คุณดารินทร์ จันทร์ศรี   EH 9179 6793 7 TH

คุณธวัชชัย นพไชย  EH 9179 7208 9 TH

คุณทรงศักดิ์ พรมเมือง  EH 9179 7202 7 TH

ร้านเกียรติชัย อะไหล่ยนต์  EH 9179 6792 3 TH

คุณกิตติศักดิ์ เพิ่มศรี  EH 9179 7207 5 TH

คุณศุภฤกษ์ มาตรี  EH 9179 7206 1 TH

คุณสุวัฒน์ อาดุลเดช  EH 9179 6794 5 TH

คุณธนารักษ์ รอดเจริญ  EH 9179 6791 0 TH

คุณปิติเกียรติ โปร่งฟ้า  EH 9179 7201 3 TH

คุณวาสนา ขวัญสง  EH 9179 7203 5 TH

คุณบุญเนตร คงทรัพย์  EH 9179 7204 4 TH

คุณวิวัฒน์ เกษร  EH 9179 7205 8 TH

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-08-26 20:15:12


ความคิดเห็นที่ 24 (1521285)
avatar
หนึ่งประดับยนต์

คุณทวีโชค คิดอ่าน 57130 EH917974527TH

คุณศราวุธ ชัยนะศรี 40000 EH 9179 7449 5 TH

คุณยุทธพงษ์ รุจิรังค์กูร 12120 EH 9179 7448 7 TH

คุณขุนพล อินทะลัย 18140 EH 9179 7447 3 TH

คุณพิชิตศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์  35000  EH 9179 7444 2 TH

คุณชูชาติ อังศุชำนาญศิลป์ 90110 EH917974513TH

คุณภัทรเดช เทพศิริ 85000 EH 9179 7450 0 TH

คุณณรงค์ฤทธิ์ บุญสอง 17120  EH 9179 7445 6 TH

คุณสุธรรม พลาสิน 81120 EH 9179 7446 0 TH

คุณสุเทพ ภิญโญ 21140 EH 9179 7453 5 TH

คุณธนกร สวนเดือนฉาย 84170 EH 9179 7454 4 TH

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น หนึ่งประดับยนต์ วันที่ตอบ 2012-08-27 21:57:06


ความคิดเห็นที่ 25 (1521684)
avatar
Admin

 คุณสักรินทร์  ธรสินธุ์. EH 9179 7572 6 TH

คุณศุภฤกษ์. มาตรี EH 9179 7573 0 TH

คุณมนตรี โพธิ์น้อย EH 9179 7574 3 TH

คุณเจษฎา ปิ่นสุวรรณ EH 9179 7575 7 TH

คุณรตน มาเจริญ EH 9179 7576 5 TH

คุณเกศกัลย์ณิชา รินนาศักดิ์ EH 9179 7577 4 TH

คุณทานตะวัน แก้วสม EH 9179 7578 8 TH

คุณรังสรรค์ ไชยเสนา EH 9179 7579 1 TH

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-08-29 17:48:25


ความคิดเห็นที่ 26 (1521686)
avatar
Admin

 จ.ส.อ.พรหมมา นวลพลกรัง EH 9179 7580 5 TH

จ.อ.ไพฑูรย์ เรืองเพชร EH 9179 7581 4 TH

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-08-29 17:54:03


ความคิดเห็นที่ 27 (1521912)
avatar
Admin

คุณจารุลักษณ์ พรมหมื่นไวย์ EH 9179 8542 8 TH

คุณสุวิทย์ ทัพสุริย์ EH 9179 8543 1 TH

คุณปริญญา สงวนพงษ์ EH 9179 8544 5 TH

คุณจิราณุวัฒน์ สุวรรณวงศ์ EH 9179 8545 9 TH

คุณเอกลักษณ์ สุขเทศ EH 9179 8546 2 TH

คุณพัฒนพงษ์ ทองคำ EH 9179 8547 6 TH

คุณสกล ปรีดา EH 9179 8548 0 TH

คุณอภิสิทธิ์ ตันติดำรงกุล EH 9179 8549 3 TH

คุณอุดร คาทาสี EH 9179 8550 2 TH

คุณศิโรฒ น้อยวัน EH 9179 8551 6 TH

คุณดี งามเผ่า EH 9179 8552 0 TH

คุณมานพ รักบุญ EH 9179 8553 3 TH

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-08-30 20:38:44


ความคิดเห็นที่ 28 (1522097)
avatar
Admin

คุณศุภวรรณ ศุภปัญญา EH 9179 8743 2 TH

คุณธนันวัฒน์ สมุติรัมย์ EH 9179 8744 6 TH

คุณสมพงษ์ ทองขาว EH 9179 8745 0 TH

คุณพนม อินทะหะ EH 9179 8746 3 TH

คุณนักรบ ณ กาฬสินธุ์ EH 9179 8747 7 TH

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-08-31 17:01:451


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2011 All Rights Reserved.