หมายเลขพัสดุไปรษณีย์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
avatar
Admin


ei 4336 9924 6 th  คุณนลินทิพย์  จ.ตราด

ei 4336 9925 0 th  คุณพิมพ์ชนก  จ.เลย

ei 4336 9926 3 th  คุณกฤษณ  จ.ชลบุรี

ei 4336 9927 7 th  คุณศรัญูญู  จ.เชียงใหม่

ei 4336 9928 5 th และ ei 4338 9929 4 th  คุณพีรพงศ์  จ.สุราษฎ์ธานี

ei 4336 9930 3 th  คุณศิริพงษ์  จ.ชลบุรีผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2014-02-02 19:49:00


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2993519)
avatar
nolevel

ไม่มีเลข วรวิช จ.ชลบุรี อ่ะครับ

สั่งของไปตั้งแต่วันที่ 01/02/2014 ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น nolevel ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2014-02-03 11:02:15


ความคิดเห็นที่ 2 (2993562)
avatar
Admin

ei 4336 9931 7 th  คุณเอกพล  จ.สงขลา

ei 4336 9932 5 th  คุณวรวิช  จ.ชลบุรี

ei 4336 9933 4 th  คุณมอส  จ.ชลบุรี

ei 4336 9934 8 th  คุณวรวัจน์  จ.อุบลราชธานี

ei 4336 9935 1 th  คุณทวิเมฆ  จ.ภูเก็ต

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2014-02-03 20:58:31


ความคิดเห็นที่ 3 (2993567)
avatar
Admin

ei 4336 9936 5 th  คุณจักรกฤษณ์  กทม.

ei 4336 9937 9 th  คุณจิรวุฒิ  จ.นครปฐม

ei 4336 9938 2 th  คุณสมปอง  กทม.

ei 4336 9939 6 th  คุณกิตติศักดิ์  จ.แพร่

ei 4336 9940 5 th  คุณเฉลิมพล  จ.ชลบุรี

ei 4336 9941 9 th  คุณวรพล  กทม.

ei 4336 9942 2 th  คุณพีรศักดิ์  จ.จันทบุรี

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2014-02-03 21:34:15


ความคิดเห็นที่ 4 (2993625)
avatar
Admin

ei 4336 9943 6 th  คุณเปาซี  จ.ยะลา

ei 4336 9944 0 th  คุณวสันต์  จ.ชลบุรี

ei 4336 9945 3 th  คุณเกรียงศักดิ์  จ.ชลบุรี

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2014-02-04 20:52:30


ความคิดเห็นที่ 5 (2993697)
avatar
Admin

ei 4336 9946 7 th  คุณสินชัย  จ.นครราชสีมา

ei 4336 9947 5 th  คุณกรรณิการ์  กทม.

ei 4336 9948 4 th  คุณมานพ  จ.สระบุรี

ei 4336 9949 8 th  คุณณฐกร  กทม.

ei 4336 9950 7 th  คุณนงลักษณ์  จ.กาฬสินธุ์

ei 4336 9951 5 th  คุณสานิตย์  สุราษฎร์ธานี

ei 4336 9952 4 th  คุณธานนท์  จ.อุบลราชธานี

ei 4336 9953 8 th  คุณสุมงคล  จ.นครราชสีมา

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2014-02-05 17:40:32


ความคิดเห็นที่ 6 (2993748)
avatar
Admin

ei 4336 9954 1 th  คุณสุพล  จ.อุดรธานี

ei 4336 9955 5 th  คุณอิทธิฤทธิ์  กทม.

ei 4336 9956 9 th  คุณพศกฤษ  จ.นครศรีธรรมราช

ei 4336 9957 2 th  คุณทรงพล  กทม.

ei 4336 9958 6 th  คุณนรินธิดา  จ.ลำพูน

ei 4336 9959 0 th  คุณกฤตินันท์  จ.ลพบุรี

ei 4336 9960 9 th  คุณรชต  จ.ระยอง

ei 4336 9961 2 th  คุณกนกวรรณ  จ.นครศรีธรรมราช

ei 4336 9962 6 th  คุณประจักษ์  จ.จันทบุรี

ei 4336 9963 0 th  คุณชาญวิทย์  จ.ฉะเชิงเทรา

ei 4336 9964 3 th  คุณถาวร  จ.นครศรีธรรมราช

ei 4336 9965 7 th  คุณภูวดล  จ.ระยอง

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2014-02-06 12:42:53


ความคิดเห็นที่ 7 (2993762)
avatar
Admin

ei 4336 9966 5 th  คุณรอศักดิ์  จ.นราธิวาส

ei 4336 9967 4 th  คุณกิตติพร  จ.สระแก้ว

ei 4336 9968 8 th  คุณวันทิดา  กทม.

ei 4336 9969 1 th  คุณอดิศักดิ์  จ.นครราชสีมา

ei 4336 9970 5 th  คุณนพพล  จ.อุทัยธานี

ei 4336 9971 4 th  คุณดุษฎี  กทม.

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2014-02-06 17:40:48


ความคิดเห็นที่ 8 (2993824)
avatar
Admin

ei 4336 9972 8 th  คุณอลงกรณ์  จ.ระยอง

ei 4336 9973 1 th  คุณอนุกูล  จ.พิษณุโลก

ei 4336 9974 5 th  คุณชัยสิทธิวัฒน์  จ.ชัยนาท

ei 4336 9975 9 th  คุณปรัชญา  จ.นครศรีธรรมราช

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2014-02-07 18:13:12


ความคิดเห็นที่ 9 (2993972)
avatar
Admin

Ei 4336 9976 2 th  คุณกฤตินันท์  กทม.

Ei 4336 9977 6 th  คุณชัยยุทธิ์  จ.ตรัง

Ei 4336 9978 0 th  คุณจรัล  จ.สมุทรสาคร

Ei 4336 9979 3 th  คุณณัฐพงศ์  จ.ราชบุรี

Ei 4336 9980 2 th  คุณกรวิทย์  จ.จันทบุรี

Ei 4336 9981 6 th  คุณซัยฟูดีน  จ.ปัตตานี

Ei 4336 9982 0 th  คุณนงนุช  จ.ภูเก็ต

Ei 4336 9983 3 th  คุณนิรัญชัย  จ.เชียงใหม่

Ei 4336 9984 7 th  คุณสุพล  จ.อุดรธานี

Ei 4336 9985 5 th  คุณสุเมธ  จ.นนทบุรี

Ei 4336 9986 4 th  คุณกิตติศักดิ์  จ.ชลบุรี

Ei 4336 9987 8 th  คุณเสกสรร  จ.เชียงใหม่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2014-02-10 13:58:02


ความคิดเห็นที่ 10 (2993973)
avatar
Admin

 Ei 4336 9988 1 th  คุณอกนิษฐ์  จ.สงขลา

Ei 4336 9989 5 th  คุณดาวรัชดา  จ.กำแพงเพชร

Ei 4336 9990 4 th  คุณวิศรุต  กทม.

Ei 4336 9991 8 th  คุณประจักษ์  จ.จันทบุรี

Ei 4336 9992 1 th  คุณวินัย  กทม.

Ei 4336 9993 5 th  คุณไพบูลย์  จ.ระนอง

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2014-02-10 14:01:06


ความคิดเห็นที่ 11 (2994024)
avatar
Admin

 Ei 4336 9994 9 th  คุณทนงศักดิ์  จ.พังงา

Ei 4336 9995 2 th  คุณนฤเดช  จ.นครสวรรค์

Ei 4336 9996 6 th  คุณวรรณญารัตน์  จ.เชียงใหม่

Ei 4336 9997 0 th  คุณธนวัฒน์  จ.เพชรบุรี

Ei 4336 9998 3 th  คุณเจษฎา  จ.ศรีสะเกษ

Ei 4336 9999 7 th  คุณรังสรรค์  จ.เชียงใหม่

Ei 4337 0000 1 th  คุณสุวิชญา  จ.ระยอง

Ej 8424 6401 5 th  คุณสาโรจน์   จ.ชลบุรี

Ej 8424 6402 9 th  คุณไพรรัตน์  กทม.

Ej 8424 6403 2 th  คุณกิติพงศ์  จ.เชียงใหม่

Ej 8424 6404 6 th  คุณภานุพัฒน์  จ.ชลบุรี

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2014-02-11 10:17:09


ความคิดเห็นที่ 12 (2994118)
avatar
Admin

ej 8424 6405 0 th  และ ej 8424 6406 3 th  คุณกฤษณชัย  จ.เลย

ej 8424 6407 7 th  น้ำ สยามปลาโลมา

ej 8424 6408 5 th  คุณภูสิทธิ์  จ.ระยอง

ej 8424 6409 4 th  คุณณรงค์  จ.สงขลา

ej 8424 6410 3 th  พ.จ.อ.วัชรา  จ.สุโขทัย

ej 8424 6411 7 th  คุณศรีสุดาวรรณ  กทม.

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2014-02-12 21:29:27


ความคิดเห็นที่ 13 (2994145)
avatar
Admin

ej 8424 6412 5 th  คุณนพพล  จ.อุทัยธานี

ej 8424 6413 4 th  คุณชัยสิทธิวัฒน์  จ.ชัยนาท

ej 8424 6414 8 th  คุณวิโรจน์  จ.ระยอง

ej 8424 6415 1 6h  คุณสมชาย  จ.สุพรรณบุรี

ej 8424 6416 5 th  คุณชาคริส  จ.อุบลราชธานี

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2014-02-13 09:40:13


ความคิดเห็นที่ 14 (2994180)
avatar
Admin

ej 8424 6417 9 th  คุณพรณรงค์  จ.สระบุรี

ej 8424 6418 2 th  คุณธีระศักดิ์  จ.เลย

ej 8424 6419 6 th  คุณอลงกรณ์  จ.ระยอง

ej 8424 6420 5 th  คุณสุรัตน์  จ.สมุทรปราการ

ej 8424 6421 9 th  คุณปิติ  กทม.

ej 8424 6422 2 th  คุณชูเกียรติ  กทม.

ej 8424 6423 6 th  คุณคงชาณ  จ.นครปฐม

ej 8424 6424 0 th  คุณชูศักดิ์  จ.นครปฐม

ej 8424 6425 3 th  คุณศราวุธ  จ.ชลบุรี

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2014-02-13 18:58:28


ความคิดเห็นที่ 15 (2994381)
avatar
Admin

ej 8424 6426 7 th  คุณสมชาย  จ.ระยอง

ej 8424 6427 5 th  คุณนรินทร์  จ.เชียงใหม่้

ej 8424 6428 4 th  คุณวุฒิชัย  จ.ชลบุรี

ej 8424 6429 8 th  คุณเดชฤทธิ์  จ.อุบลราชธานี

ej 8424 6430 7 th  คุณวุฒิภัทร  จ.สุราษฎร์ธานี

ej 8424 6431 5 th  คุณสามารถ  จ.สุรินทร์

ej 8424 6432 4 th  คุณอาหามะ  จ.นราธิวาส

ej 8424 6433 8 th  คุณระพีพัฒน์  จ.สุรินทร์

PA 9623 9286 2 TH  คุณสุทธาวุฒิ  จ.พิษณุโลก

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2014-02-17 15:35:34


ความคิดเห็นที่ 16 (2994410)
avatar
Admin

ej 8424 6434 1 th  คุณพนา  จ.หนองคาย

ej 8424 6435 5 th  คุณกิตติศักดิ์  จ.นนทบุรี

ej 8424 6436 9 th  คุณธนดล  จ.กระบี่

ej 8424 6437 2 th  คุณชูชัย  จ.สงขลา

ej 8424 6438 6 th  คุณสมชาย  จ.ชัยนาท

ej 8424 6439 0 th  คุณขจร  จ.ปทุมธานี

ej 8424 6440 9 th  คุณปิยวัชร  จ.ชลบุรี

ej 8424 6441 2 th  คุณกริชรัตน์  จ.เชียงราย

ej 8424 6442 6 th  คุณธนดล  จ.กระบี่

ej 8424 6443 0 th  คุณดรุณ  จ.น่าน

ej 8424 6444 3 th  คุณพิระ  จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2014-02-18 09:11:22


ความคิดเห็นที่ 17 (2994411)
avatar
Admin

แพ็คสินค้าตอน2-4ทุ่ม เช้าวันรุ่งขึ้น ส่งลูกที่โรงเรียนเสร็จ ถึงจะแวะส่งไปรษณีย์ 

กลับมาเปิดร้าน ทำรถลูกค้าหน้าร้าน ถ้าลูกค้าเยอะ จะมาโพสบอกได้ช้า

ยังไงก็ขออภัย สำหรับลูกค้าบางท่านที่ต้องการเลขEMS เร็วๆ ที่ส่งข้อความมาถามทางอีเมล์ด้วยนะครับ ผมทำไม่ทันจริงๆ....ขอบคุณครับ

 

ถ้าโอนเสร็จ แจ้งกลับตามขั้นตอน ผมส่งให้หมดครับ ไม่ต้องห่วง 

ยังมียอดเงินค้างอยู่หลายยอดนะครับ ที่โอนแล้ว ไม่แจ้งกลับ ผมไม่ทราบจริงๆว่าเป็นของท่านไหน รบกวนแจ้งกลับด้วยนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2014-02-18 09:15:14


ความคิดเห็นที่ 18 (2994562)
avatar
Admin

ej 8424 6445 7 th  คุณสุวัฒน์  จ.ชลบุรี

ej 8424 6446 5 th  คุณพงษ์เกษม  จ.เชียงใหม่

ej 8424 6447 4 th  คุณสมพงษ์  จ.ปราจีนบุรี

ej 8424 6448 8 th  คุณอดุล  จ.ฉะเชิงเทรา

ej 8424 6449 1 th  คุณอนุรักษ์  จ.ชัยนาท

RF 2921 7221 7 TH  คุณมะนาเซร  จ.ปัตตานี

PA 9623 8915 7 TH  คุณจำนงค์  จ.สมุทรสาคร

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2014-02-19 15:53:09


ความคิดเห็นที่ 19 (2994567)
avatar
KaPi.

คุณหนึ่ง

ขอให้ขายดีๆ ครับ
ว่างๆ ผมจะสั่งอีกครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ
ขอบคุณมากๆ


ปิยวัชร

พอดี กระทู้มันไม่ได้ โชว์ของใหม่พี่เพิ่งโพสต์อยู่ด้านบนครับ

มันอยุ่ด้านล่างครับผม ฮ่าๆๆๆ หาตั้งนาน
 

ผู้แสดงความคิดเห็น KaPi. วันที่ตอบ 2014-02-19 16:32:42


ความคิดเห็นที่ 20 (2994635)
avatar
Admin

ขอบคุณครับที่อุดหนุน

เรื่องกระทู้ผมตั้งค่าให้ของเก่าอยู่ด้านบน แล้วไล่ลงข้างล่างมาเรื่อยๆครับ เพราะกลัวว่าเวลาอ่านจะเข้าใจยากถ้าเอาของใหม่อยู่บนตลอดครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2014-02-20 19:15:29


ความคิดเห็นที่ 21 (2994636)
avatar
Admin

EJ 8424 6450 5 TH  อู่แบงค์การช่าง

EJ 8424 6451 4 TH  คุณพล  จ.ระยอง

EJ 8424 6452 8 TH  คุณวัชรินทร์  จ.นครปฐม

EJ 8424 6453 1 TH  ช.ประดับยนต์ กรุ๊ป

EJ 8424 6454 5 TH  คุณวสันต์  กทม.

EJ 8424 6455 9 TH  คุณสามิต  จ.สมุทรปราการ

EJ 8424 6456 2 TH  คุณจักรพงษ์  จ.สุราษฎร์ธานี

EJ 8424 6457 6 TH  คุณนิจนิรันดร์  จ.ปราจีนบุรี

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2014-02-20 19:19:38


ความคิดเห็นที่ 22 (2994676)
avatar
Admin

EJ 8424 6458 0 TH  คุณนรินทร์  จ.ลำปาง

EJ 8424 6459 3 TH  คุณวิศากร  จ.ชลบุรี

EJ 8424 6460 2 TH  คุณพลากร  จ.เชียงใหม่

EJ 8424 6461 6 TH  คุณจารึก  จ.สมุทรปราการ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2014-02-21 09:35:02


ความคิดเห็นที่ 23 (2994866)
avatar
Admin

EJ 8424 6462 0 TH  คุณอิทธิฤทธิ  กทม.

EJ 8424 6463 3 TH  คุณคงชาณ  จ.นครปฐม

EJ 8424 6464 7 TH  คุณเฉลิมชัย  จ.นนทบุรี

EJ 8424 6465 5 TH  คุณสรายุทธิ์  กทม.

EJ 8424 6466 4 TH  คุณสัญญารักษ์  จ.กาฬสินธุ์

EJ 8424 6467 8 TH  คุณจิณณวัตร  จ.พัทลุง

EJ 8424 6468 1 TH  คุณพิพัฒน์  จ.สมุทรปราการ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2014-02-24 08:43:23


ความคิดเห็นที่ 24 (2994869)
avatar
thep

สอบถามคุณหนึ่ง ไม่ทราบว่าส่งของให้ผมหรือยังครับ คาลิปเปอร์ brembo เหลืองใหญ่ ( ดีแม็ค )

โอนเงินให้ 18.ก.พ. 57   และคุณหนึ่งมีกรอบป้ายทะเบียน  แมนยูฯ กับ ลิเวอร์พูล หรือเปล่าครับ ราคาเท่าไร

ผู้แสดงความคิดเห็น thep (theparee-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2014-02-24 09:29:46


ความคิดเห็นที่ 25 (2994891)
avatar
Admin

ครอบคาลิปเปอร์ของเข้าบ่ายนี้ครับ อย่างที่ส่งเมล์แจ้งไปครบั ว่าสินค้าเหลือชุดเดียว จะส่งให้แล้ว แต่สีถลอกเลยรอล็อตใหม่ครับ

กรอบป้ายมีทั้ง2ทีมครับ คู่ละ 300บาทครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2014-02-24 15:29:06


ความคิดเห็นที่ 26 (2994900)
avatar
Admin

EJ 8424 6469 5 TH  คุณสิน  จ.แพร่

EJ 8424 6470 4 TH  คุณสุเทพ  จ.นครสวรรค์

EJ 8424 6471 8 TH  คุณวัชระพงษ์  จ.ชลบุรี

EJ 8424 6472 1 TH  คุณเสกสรร  จ.ระยอง

EJ 8424 6473 5 TH  คุณสุรศักดิ์  จ.ชลบุรี

EJ 8424 6474 9 TH  คุณณรงค์ชัย  จ.จันทบุรี

EJ 8424 6475 2 TH  คุณทศพร  กทม.

EJ 8424 6476 6 TH  คุณวสันต์  กทม.

EJ 8424 6477 0 TH  คุณกษมพงษ์  จ.เชียงใหม่

EJ 8424 6478 3 TH  คุณมงคล  จ.ชลบุรี

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2014-02-24 18:51:05


ความคิดเห็นที่ 27 (2995079)
avatar
บรรจง เหล่าเจริญ

 แจ้งโอนเงินเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์57 รายการสินค้าเป็น แผ่นอุด EGRรถนยต์อีซูซุ ดีแม๊กส์ คอลมอลเรล เทอรโบแปรผันVGS เครื่อง3000 จำนวน 1 ชุด และแผ่นกรองแอร์พร้อมฝาปิด จำนวน 1 ชุด เป็นของรถรุ่นเดียวกันครับ ส่งEMS ด่วน ผู้รับ นายบรรจง เหล่าเจริญ 5/8 หมู่ที่ 1 ซอยน้ำตกโตนไทร ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 รบกวนจัดส่งให้ด้วยนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น บรรจง เหล่าเจริญ (starlootte555-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-02-25 18:18:45


ความคิดเห็นที่ 28 (2995088)
avatar
Admin

ของคุณบรรจง  

ตามที่ได้เช็คแล้วว่ายอดในใบสั่งซื้อ กับยอดเงินโอนเข้าไม่ตรงกัน 

จึงทำให้จัดส่งช้า ต้องขออภัยด้วยครับ

พรุ่งนี้เช้าจัดส่งให้ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2014-02-25 20:28:34


ความคิดเห็นที่ 29 (2995089)
avatar
Admin

EJ 8424 6479 7 TH  คุณประมินทร์  จ.ศรีสะเกษ

EJ 8424 6480 6 TH  คุณสาโรจน์  จ.ชลบุรี

EJ 8424 6481 0 TH  คุณวรวุฒิ  จ.ปราจีนบุรี

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2014-02-25 20:30:00


ความคิดเห็นที่ 30 (2995161)
avatar
thep

 ได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น thep (theparee-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-02-26 19:51:50


ความคิดเห็นที่ 31 (2995174)
avatar
Admin

 ej 8424 6482 3 th  คุณคมกฤช  จ.ชลบุรี

ej 8424 6483 7 th  คุณบรรจง จ.ภูเก็ต

ej 8424 6484 5 th  คุณระพีพัฒน์  จ.สุรินทร์

ej 8424 6485 4 th  คุณวัชระ  จ.น่าน

ej 8424 6486 8 th  คุณองอาจ  จ.สงขลา

ej 8424 6487 1 th  คุณปึทมา  จ.สมุทรปราการ

ej 8424 6488 5 th  คุณสุชีพ  จ.เพชรบุรี

ej 8424 6489 9 th  คุณสมพงษ์  จ.สระบุรี

ej 8424 6490 8 th  คุณเกรียงไกร  จ.บึงกาฬ

ej 8424 6491 1 th  คุณสมชาย  จ.สุพรรณบุรี

ej 8424 6492 5 th  คุณรัตติกรณ์  จ.นครศรีธรรมราช

ej 8424 6493 9 th  คุณกิจติพงษ์  จ.อุบลราชธานี

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2014-02-26 22:05:08


ความคิดเห็นที่ 32 (2995175)
avatar
Admin

 ej 8424 6482 3 th  คุณคมกฤช  จ.ชลบุรี

ej 8424 6483 7 th  คุณบรรจง จ.ภูเก็ต

ej 8424 6484 5 th  คุณระพีพัฒน์  จ.สุรินทร์

ej 8424 6485 4 th  คุณวัชระ  จ.น่าน

ej 8424 6486 8 th  คุณองอาจ  จ.สงขลา

ej 8424 6487 1 th  คุณปึทมา  จ.สมุทรปราการ

ej 8424 6488 5 th  คุณสุชีพ  จ.เพชรบุรี

ej 8424 6489 9 th  คุณสมพงษ์  จ.สระบุรี

ej 8424 6490 8 th  คุณเกรียงไกร  จ.บึงกาฬ

ej 8424 6491 1 th  คุณสมชาย  จ.สุพรรณบุรี

ej 8424 6492 5 th  คุณรัตติกรณ์  จ.นครศรีธรรมราช

ej 8424 6493 9 th  คุณกิจติพงษ์  จ.อุบลราชธานี

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2014-02-26 22:06:00


ความคิดเห็นที่ 33 (2995178)
avatar
pramin

ได้รับสินค้าแล้ว ขอบคุณครับ คราวหน้าจะใช้บริการใหม่นะครับ.....จ.ศรีสะเกษ

ผู้แสดงความคิดเห็น pramin (min-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-02-26 23:11:37


ความคิดเห็นที่ 34 (2995222)
avatar
gobori

 ตามที่ผม ธนพล ชัยชนะ ได้สั่งเสื้อสินค้า 2 รายการ ราคา+ค่าจัดส่ง 730 ผมได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้วครับ

ปล.ติดขัดปัญหาอะไรตอบกลับด้วยครับ    และไม่สามารถส่ง E-mail ได้ครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น gobori (teerawut14632-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-02-27 17:49:16


ความคิดเห็นที่ 35 (2995224)
avatar
Admin

EJ 8424 6494 2 TH  คุณวัชรพงษ์  จ.สุราษฎร์ธานี

EJ 8424 6495 6 TH  คุณนคเรศ  จ.สุราษฎร์ธานี

EJ 8424 6496 0 TH  คุณสุนทร  กทม.

EJ 8424 6497 3 TH  คุณสหพัฒน์  จ.นครสวรรค์

EJ 8424 6498 7 TH  คุณชัยวัฒน์  จ.ปทุมธานี

EJ 8424 6499 5 TH  คุณวชิระ  จ.ระยอง

EJ 8424 6500 7 TH  คุณเทวกฤต  จ.ภูเก็ต

EJ 8424 6501 5 TH  คุณสาโรจน์  จ.ชลบุรี

RF 2921 7222 5 TH  คุณสมศักดิ์  จ.ปัตตานี

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2014-02-27 18:17:09


ความคิดเห็นที่ 36 (2995227)
avatar
Admin

 

1.ได้รับสินค้าแล้ว ขอบคุณครับ คราวหน้าจะใช้บริการใหม่นะครับ.....จ.ศรีสะเกษ

ตอบ...ขอบคุณครับ

 

2.ตามที่ผม ธนพล ชัยชนะ ได้สั่งเสื้อสินค้า 2 รายการ ราคา+ค่าจัดส่ง 730 ผมได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้วครับ 

ปล.ติดขัดปัญหาอะไรตอบกลับด้วยครับ    และไม่สามารถส่ง E-mail ได้ครับ
ตอบ...จัดส่งพรุ่งนี้เช้า ขอบคุณครับ 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2014-02-27 18:18:42


ความคิดเห็นที่ 37 (2995257)
avatar
Admin

 ej 8424 6503 8 th คุณวิชัย  จ.ปทุมธานี

ej 8424 6504 1 th  คุณรชานนท์  จ.ราชบุรี

ej 8424 6505 5 th  คุณเทวกฤต  จ.ภูเก็ต

ej 8424 6506 9 th  คุณโยธิน  จ.ปทุมธานี

ej 8424 6507 2 th  คุณจักรพันธุ์  จ.พิจิตร

ej 8424 6502 4 th  คุณสุธรรม  จ.นครราชสีมา

ej 8424 6508 6 th  คุณธนพล  จ.ระยอง

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2014-02-28 08:43:27[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2011 All Rights Reserved.